Free

สำหรับร้านค้าปลีก

 

 

 

Free

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูรายละเอียด

จำนวนรายการซื้อขายต่อเดือน 30 รายการ

 

จำนวนแอดมินสูงสุด 1 คน

 

จำนวนสินค้าในระบบไม่จำกัด

 

มีเว็บไซต์หน้าร้าน

Stock

สำหรับร้านค้าที่ต้องการระบบสต๊อกสินค้า

 

ราคา / เดือน

199 ฿

 

ราคา / 6 เดือน

1,000 ฿

จากราคาปกติ 1,194  บาท

 

ราคา / ปี

1,800 ฿

จากราคาปกติ 2,388  บาท

คลิกดูรายละเอียด

จำนวนรายการซื้อขายต่อเดือนไม่จำกัด

 

จำนวนแอดมินสูงสุด 1 คน

 

จำนวนสินค้าในระบบไม่จำกัด

 

ระบบจัดการคลังสินค้า

 

มีเว็บไซต์หน้าร้าน

 

รายงานยอดขาย

 

รายงานสินค้าคงคลัง

Dropship

สำหรับร้านค้าที่มีตัวแทนแบบไม่สต๊อกสินค้า

 

ราคา / เดือน

1,290 ฿

 

ราคา / 6 เดือน

6,000 ฿

จากราคาปกติ  7,740 บาท

 

ราคา / ปี

8,000 ฿

จากราคาปกติ 14,400  บาท

คลิกดูรายละเอียด

จำนวนรายการซื้อขายต่อเดือนไม่จำกัด

 

จำนวนแอดมินสูงสุด 1 คน

 

จำนวนสินค้าในระบบไม่จำกัด

 

จำนวนตัวแทนจำหน่ายเฉพาะแบบไม่สต๊อกสินค้า 100 คน

 

ระบบจัดการออเดอร์ตัวแทนจำหนาย

 

ระบบจัดการคลังสินค้า

 

กำหนดโลโก้ร้านของตัวเองได้

 

รองรับการตั้งราคาตามระดับตัวแทน

 

มีเว็บไซต์หน้าร้าน

 

รายงานยอดขาย

 

รายงานสินค้าคงคลัง

Dealer

สำหรับร้านค้าที่มีตัวแทนแบบสต๊อกและไม่สต๊อก

 

ราคา / เดือน

1,990 ฿

 

ราคา / 6 เดือน

9,000 ฿

จากราคาปกติ 11,940  บาท

 

ราคา / ปี

12,000 ฿

จากราคาปกติ 23,880 บาท

คลิกดูรายละเอียด

จำนวนรายการซื้อขายต่อเดือนไม่จำกัด

 

จำนวนแอดมินสูงสุด 10 คน

 

จำนวนสินค้าในระบบไม่จำกัด

 

จำนวนตัวแทนจำหน่ายแบบสต๊อกสินค้า 300 คน แบบไม่สต๊อกสินค้าไม่จำกัด

 

ระบบจัดการออเดอร์ตัวแทนจำหนาย

 

ระบบจัดการคลังสินค้า

 

กำหนดโลโก้ร้านของตัวเองได้

 

รองรับการตั้งราคาตามระดับตัวแทน

 

ระบบจัดการสินค้าแบบหลายราคา

 

มีเว็บไซต์หน้าร้าน

 

รายงานยอดขาย

 

รายงานสินค้าคงคลัง

 

ราคายอดขายตัวแทนจำหน่าย

Enterprise

ครบทุกฟังกชั่น ใช้งานได้ไม่จำกัด

 

 

ราคา / เดือน

2,990 ฿

 

ราคา / 6 เดือน

15,000 ฿

จากราคาปกติ 17,940  บาท

 

ราคา / ปี

19,000 ฿

จากราคาปกติ 35,880  บาท

คลิกดูรายละเอียด

จำนวนรายการซื้อขายต่อเดือนไม่จำกัด

 

จำนวนแอดมินสูงสุดไม่จำกัด

 

จำนวนสินค้าในระบบไม่จำกัด

 

จำนวนตัวแทนจำหน่ายไม่จำกัด

 

ระบบจัดการออเดอร์ตัวแทนจำหนาย

 

ระบบจัดการคลังสินค้า

 

กำหนดโลโก้ร้านของตัวเองได้

 

รองรับการตั้งราคาตามระดับตัวแ ทน

 

ระบบจัดการสินค้าแบบหลายราคา

 

มีเว็บไซต์หน้าร้าน

 

รายงานยอดขาย

 

รายงานสินค้าคงคลัง

 

ราคายอดขายตัวแทนจำหน่าย

Free

Stock

Dropship

Dealer

Enterprise

ราคา / เดือน

Free

199 ฿

1290 ฿

1990 ฿

2990 ฿

จำนวนรายการซื้อ / ขาย ต่อเดือน 30 ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
จำนวนแอดมินสูงสุด 1 1 1 10 ไม่จำกัด
จำนวนสินค้าในระบบ ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
จำนวนตัวแทนจำหน่าย เฉพาะแบบไม่สต๊อกสินค้า 100 คน ตัวแทนแบบไม่สต๊อก ไม่จำกัด
แบบสต๊อก 300 คน
ไม่จำกัด
ระบบจัดการออเดอร์ตัวแทน
ระบบจัดการคลังสินค้า
กำหนด Logo เป็นของตัวเองได้
รองรับการตั้งราคาตามระดับตัวแทน
ระบบจัดการสินค้าแบบหลายราคา
มีเว็บไซต์หน้าร้าน
รายงานยอดขาย
รายงานสินค้าคงคลัง
รายงานยอดขายตัวแทน